Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

Δημοσιεύθηκε 07/07/2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ