Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 21/07/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 15/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 21/7/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Προπτυχιακά θέματα – Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου.
  3. Μεταπτυχιακά θέματα.
  4. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)».
  5. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Πετροπούλου Ουρανίας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «SMART-BEAR/GA 857172» (κωδικός ΕΠΙΣΕΥ 63/109100) από 01/06/2020 έως 31/08/2020.
  6. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γραμματικού Μαρίας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Σύμπραξη Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών- ΕΠΙ.νοώ- ID/GC σε πρόγραμμα Incubation, Γ’ Κύκλος» (κωδικός ΕΠΙΣΕΥ 62/100802) από 23/07/2019 έως 22/07/2020.
  7. Οικονομικά Θέματα.
  8. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση