Εξυπηρέτηση κοινού από τη Γραμματεία της ΣΗΜΜΥ για το διάστημα 24/08/2020 έως και 28/08/2020

Δημοσιεύθηκε 22/08/2020

Δεδομένου ότι συντρέχουν ακόμη οι λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων φοιτητών όσο και των υπαλλήλων της Γραμματείας η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού για την εβδομάδα 24/08/20 - 28/08/20.