Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 25/08/2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2020.

Δείτε εδώ τη σχετική Προκήρυξη.