Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση των "Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν" έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 04/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.