Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση των βραβείων "ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973" και "ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 04/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.