Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 15/09/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 04/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 15/9/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Εκκρεμότητες μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020.
 4. Ορισμός επιτροπής μετεγγραφών – ειδικών κατηγοριών ακαδ. έτους 2020-2021.
 5. Έγκριση δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό (412101) για την πληρωμή των φοιτητών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση της ΣΗΜΜΥ (Α΄Φάση).
 6. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΣΗΜΜΥ για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Έγκριση επικουρικού έργου ΥΔ ΣΗΜΜΥ στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση επικουρικού διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.
 9. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας».
 10. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογής των μελών της Κοσμητείας.
 11. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Αξιόπιστη Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 12. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σημάτων και Μηχανική Μάθηση» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
 13. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σημάτων και Μηχανική Μάθηση» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
 14. Συγκρότηση των Επιτροπών της Σχολής και της Διοίκησης του Ιδρύματος.
 15. Οικονομικά Θέματα.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση