Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» ακαδ. έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 07/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.