Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη μη χορήγηση της υποτροφίας «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» ακαδ. έτους 2015-2016

Δημοσιεύθηκε 07/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.