Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Χιλής στην Αθήνα περί Εθνικού Επιστημονικού Προγράμματος για την Ανταρκτική

Δημοσιεύθηκε 10/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.