Ανακήρυξη Υποψηφίων Μελών Κοσμητείας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 11/09/2020

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 36587/2-9-2020 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν για μέλη της Κοσμητείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ως εκ τούτου ανακηρύσσονται υποψήφιοι οι:

  1. Παπαβασιλείου Συμεών, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37743/9-9-2020)
  2. Παπαθανασίου Σταύρος, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37745/9-9-2020)
  3. Ασκούνης Δημήτριος, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37916/10-9-2020)
  4. Ματσόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37917/10-9-2020)
  5. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37928/10-9-2020)
  6. Νικήτα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια (Αρ. Πρωτ. 37969/10-9-2020)
  7. Στάμου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37973/10-9-2020)
  8. Παπασπύρου Νικόλαος, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37974/10-9-2020)
  9. Παπαοδυσσεύς Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Αρ. Πρωτ. 37975/10-9-2020)

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Ανακήρυξη Υποψηφίων