Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη μη χορήγηση της «Παπασταυριδείου» υποτροφίας, εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 15/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.