Μεταγγραφές κατόπιν ένστασης

Δημοσιεύθηκε 13/12/2016

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής κατόπιν ένστασης για το ακαδ. έτος 2016-2017, βάσει του συμπληρωματικού πίνακα του Υ.ΠΕΘ (αρ. πρωτ. 206338/Ζ1/02-12-16), καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής από 14/12/16 έως 21/12/16, ώρες 11:00-13:00, καθημερινά για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο συνημμένο (υπ. αριθ. πρωτ. 206761/Ζ1/05-12-2016) έγγραφο του ΥΠΕΘ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έρθουν αυτοπροσώπως ή εναλλακτικά, όποιος έρθει αντ’ αυτών να έχει μαζί του εξουσιοδότηση.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης, μέχρι να οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής τους στη Σχολή ΗΜΜΥ-ΕΜΠ.

Συνημμένα έγγραφα