Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση του βραβείου "ΚΑΡΥ" ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 22/09/2020

Ανακοινώνεται ότι θα χορηγηθεί το Βραβείο «ΚΑΡΥ», στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη, σε φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π., Μηχανολόγων Μηχανικών και

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Συγκεκριμένα, δίνεται ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθμολογίας, ανεξαρτήτως εξαμήνου, στα μαθήματα του ακαδ. έτους 2018-2019 και είναι οικονομικά αδύναμος.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500 € (μεικτά) ανά δικαιούχο. Το βραβείο συνοδεύεται από αργυρό μετάλλιο, το οποίο απονέμεται σε τιμητική εκδήλωση.

Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 29.10.2020 και ώρα 13:00 μ.μ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις) και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Eκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας των γονέων, Φορολογικού έτους 2017
  2. Eκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας του υποψηφίου, Φορολογικού έτους 2017 εφόσον υπάρχει ή στην αντίθετη περίπτωση Υ.Δ. Νόμου 1599 των υποψηφίων ότι "κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία"
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος (στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέσω τηλεφώνου στα 2107721820 & 210 7721356 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις vaswgram@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

Αίτηση

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ