Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 29/09/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 23/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 29/9/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Οργανωτικά θέματα επόμενης περιόδου (χειμερινό εξάμηνο, ωρολόγιο πρόγραμμα ακαδ. έτους 2020-2021).
 4. Ανανεώσεις - Προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.
 5. Έγκριση αιτήσεων των εισερχόμενων ευρωπαίων φοιτητών για σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.
 6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΥΔ για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στη Σχολή ΗΜΜΥ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.
 7. Συμμετοχή της Σχολής στο πλαίσιο της πρόσκλησης για ψηφιακούς κόμβους καινοτομίας (Digtal Innovation Hubs) της ΓΓΕΤ.
 8. Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής με το Columbia University, ΗΠΑ.
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Τζούβελη για διδασκαλία κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 του μαθήματος «Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι» (2 ώρες ανά εβδομάδα) στο ΔΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 10. Οικονομικά Θέματα.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση