Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας

Δημοσιεύθηκε 23/09/2020

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, ανακοινώνεται πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σπουδές σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα:

Έγγραφο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

National Scholarship Programme