Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης"

Δημοσιεύθηκε 24/09/2020

Η εξέταση του μαθήματος "Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης" (Β2.γ, Β2.β) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 8.30 π.μ.