Εγγραφή φοιτητών μετεγγραφής ακ.έτους 2016-2017

Δημοσιεύθηκε 19/12/2016

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 13-12-2016) ενέκρινε την εγγραφή 32 φοιτητών με βάση την κατάσταση που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας ενώ 6 αιτήσεις φοιτητών στέλνονται για ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας με βάση τη σχετική νομοθεσία περί μετεγγραφών. Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 19/12/2016 έως 21/12/2016 και ώρες 11:00-13:00 καθημερινά με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης

4. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης

5. Μία (1) φωτογραφία

Ονομαστικός κατάλογος μετεγγραφών ακ.έτους 2016-2017.