Εγγραφές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 02/10/2020

Παρακαλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ακαδ. έτους 2020-2021, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να εισάγουν στο σύνδεσμο (link) που θα λάβουν σύντομα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσωπικούς τους λογαριασμούς (Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον κατάλογο Spam) που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας.
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης.
  3. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ.
  4. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  5. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  6. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλη Σχολή/Τμήμα).
  7. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

Το διάστημα των εγγραφών είναι από 05 Οκτωβρίου 2020 έως 16 Οκτωβρίου 2020.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου, καταχωρίζονται από τη Γραμματεία της Σχολής. Η εγγραφή στο μάθημα επιλογής θα πραγματοποιηθεί από τους φοιτητές ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.central.ntua.gr/registrations, με τους κωδικούς (username & password) που θα λάβουν σύντομα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 την 6η Οκτωβρίου 2020.