Γενικές Οδηγίες για Νεοεισαχθέντες Φοιτητές Ακαδ. Έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 02/10/2020

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα λάβουν σύντομα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσωπικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους, τους ηλεκτρονικούς κωδικούς (username & password), με τους οποίους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ και στην παρακολούθηση των μαθημάτων που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως (https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/736). Χρήσιμοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι:

Πληροφορίες για την ενεργοποίηση της γραμματοθυρίδας, παρέχονται στον σύνδεσμο http://www.noc.ntua.gr/help/E-mail

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ece.ntua.gr/gr/services για να λάβετε και σε ηλεκτρονική μορφή πιστοποιητικά σπουδών.

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία της Σχολής γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secreta@ece.ntua.gr

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2107721889, 2107723522, 2107722403, 210 7723999, 2107721492, 2107723996, 210 7724309.