Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)

Δημοσιεύθηκε 05/10/2020

Δεδομένων των συνθηκών η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνει εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Webex.

Η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών θα γίνεται μέσα από τη σελίδα του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση που βρίσκεται στο mycourses.ntua.gr. Για την είσοδο σας στη σελίδα του μαθήματος δεν είναι απαραίτητος κάποιος κωδικός καθώς η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Η διαδικασία για την είσοδο σας στη σελίδα είναι η εξής: καταρχήν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα mycourses.ntua.gr στο αριστερό μέρος της οποίας υπάρχει ένας κατάλογος των Σχολών του ΕΜΠ από όπου επιλέγετε τη Σχολή σας. Στη συνέχεια από τον κατάλογο των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου επιλέγετε τη Μαθηματική Ανάλυση. Αφού μπείτε στο μάθημα πατώντας επάνω στα «Εργαλεία» έχετε τις εξής επιλογές:

- Γενικά Στοιχεία
Εδώ μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τους διδάσκοντες και την προτεινόμενη βιβλιογραφία.

- Πρόγραμμα
Εδώ θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος, τον τρόπο με το οποίο αυτό θα διεξάγεται καθώς και το σύνδεσμο με τον οποίο θα συνδεθείτε.

- Ανακοινώσεις
Εδώ θα βλέπετε διάφορες ανακοινώσεις του μαθήματος. Προς το παρόν εδώ θα βρείτε τις οδηγίες για τη σύνδεση σας με την πλατφόρμα Webex μέσω της οποίας θα γίνεται το μάθημα.

-Έγγραφα
Εδώ θα μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα έγγραφα για το μάθημα π.χ. σημειώσεις, αποτελέσματα κλπ.

- Εργασίες
Εδώ θα αναρτώνται τα φυλλάδια ασκήσεων.

Αφού προμηθευτείτε τους απαραίτητους κωδικούς σας συστήνουμε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα ώστε να μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των δυνατοτήτων που σας δίνει το mycourses.

-οι-

Διδάσκοντες

Ν. Γιαννακάκης Ι. Τσινιάς