Υποτροφία στη μνήμη των «εκ Μετσόβου ευεργετών» ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Δημοσιεύθηκε 19/12/2016

Συνημμένη η ανακοίνωση για την υποτροφία στη μνήμη των «εκ Μετσόβου ευεργετών».

Υποτροφία