Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 13/10/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 07/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 13/10/2020, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Τροποποίηση στις εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2020-2021.
 4. Έγκριση εγγραφών νεοεισαχθέντων με την ειδική κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων λυκείων κρατών – μελών της Ε.Ε. και κρατών – μελών εκτός Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 5. Έγκριση εγγραφών νεοεισαχθέντων με την ειδική κατηγορία διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς ακαδ. έτος 2020-2021.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Αποδοχή νέων ΥΔ για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 8. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ – Ανανεώσεις Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Βουδούκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως (1 ώρα θεωρία – 2 ώρες εργαστήριο) του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μ. Γραμματικού για συμμετοχή στο έργο του ΕΠΙΣΕΥ με κωδικό 62100802 και τίτλο «ΣΥΜΠΡΑΞΗ Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών – ΕΠΙ.νοώ – ID/GCσε πρόγραμμα Incubation» από 23/7/2019-30/11/2020.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση