Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων - ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Δημοσιεύθηκε 09/10/2020

Δημοσιεύτηκαν (στις 18/09/20) οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ.

Το νέο Έργο χρηματοδοτεί περισσότερες κατηγορίες συγγραμμάτων, σε σχέση με το προηγούμενο, όπως βιβλία και για Μεταπτυχιακά μαθήματα, Μονογραφίες, Μεταφράσεις ανοικτών ξενόγλωσσων βιβλίων (open textbooks), εκτενείς Βιβλιογραφικούς Οδηγούς, καθώς και συγγράμματα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, σε όλες τις επιστημονικές περιοχές. Χρηματοδότης είναι το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι Υποβολές Προτάσεων άρχισαν στις 6/10/20 και θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ οι Αξιολογήσεις θα γίνονται σε τακτές ημερομηνίες (ορόσημα Αξιολόγησης), με πρώτο ορόσημο Αξιολόγησης στις 31/10/20.

Προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας στο πλαίσιο του Έργου (Συγγραφής, τεχνικής και γλωσσικής Επεξεργασίας, Αξιολόγησης, …) είναι η Εγγραφή στο Μητρώο της Δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα αναρτημένα έγγραφα των Προσκλήσεων στον ιστότοπο του Έργου (www.kallipos.gr). Από την αρχική σελίδα του ιστοτόπου θα οδηγηθείτε και στην πλατφόρμα για την εγγραφή στο Μητρώο και την υποβολή Πρότασης.