Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Δημοσιεύθηκε 12/10/2020

Στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει σεμινάριο στις 24-27 Νοεμβρίου 2020 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας στο Στρασβούργο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence).

Το εν θέματι σεμινάριο διεξάγεται με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανασκόπηση του ρόλου της Νεολαίας σε σχέση με την διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την διασφάλιση των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νέων στο πλαίσιο του διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα:

Ενημερωτικό δελτίο

AI, Call for participants