Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2020/2021 - Εγγραφές νέων Υ. Δ.

Δημοσιεύθηκε 16/10/2020

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021, σύμφωνα με την από 13/10/2020 απόφαση Γ. Σ. της Σχολής ΗΜΜΥ.

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο phd@ece.ntua.gr την εγγραφή τους στο χειμερινό εξάμηνο από 19/10/2020 έως και 23/10/2020.

Πίνακας αποτελεσμάτων

Εγγραφή