3η Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Δημοσιεύθηκε 21/10/2020

Στις 18/9/2020 δημοσιεύτηκαν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ.

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 έως 13:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο συνημμένο έγγραφο.