Εξυπηρέτηση κοινού Γραμματείας

Δημοσιεύθηκε 29/10/2020

Λόγω των ειδικών μέτρων για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στη Σχολή
ΗΜΜΥ, η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secreta at ece.ntua.gr). Η αυτοπρόσωπη
εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και ΜΟΝΟ κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού . Παρακαλούνται οι φοιτητές
να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (http://www.noc.ntua.gr/help/E-mail) όπου θα γίνεται η αποστολή των εκδοθέντων πιστοποιητικών.