Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 10/11/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 04/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 10/11/2020, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence**)**

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Έγκριση εγγραφών των επιτυχόντων στις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 5. Επικύρωση των αιτήσεων μεταφοράς θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 6. Έγκριση δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό (412101) για την πληρωμή 63 φοιτητών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση της ΣΗΜΜΥ (Β΄ Φάση).
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 9. Ανανέωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Μωραΐτη για συμμετοχή στο έργο του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου με κωδικό 3225 και με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο ‘Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για τη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών’» από 22/10/2020 έως 31/10/2020.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Βουδούκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως (1 ώρα θεωρία – 2 ώρες εργαστήριο) του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ξ. Παπαδομιχελάκη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 63/1079 και με τίτλο «HARMONY: Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era» διάρκειας από 01/10/2020 έως 30/11/2020.
 13. Οικονομικά Θέματα.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση