Ενεργοποίηση των Ιδρυματικών λογαριασμών των φοιτητών της Σχολής HMMY

Δημοσιεύθηκε 11/11/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές
να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (http://www.noc.ntua.gr/help/E-mail) όπου θα γίνεται η αποστολή των εκδοθέντων πιστοποιητικών, των αναθέσεων διπλωματικών εργασιών και όλων των εγγράφων που αφορούν τις προπτυχιακές τους σπουδές