Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 25/11/2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 06.11.2020) αποφάσισε να χορηγηθεί η υποτροφία στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2018-2019 στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με Α.Μ. 03119178, για την εισαγωγή του στο Ε.Μ.Π., καθώς πληροί τους όρους αυτής.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 28.11.2020.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ