Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδ. έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 25/11/2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 06.11.2020) αποφάσισε να χορηγηθεί η υποτροφία «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στην φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α.Μ. 04118009 για το δεύτερο έτος σπουδών της, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις της υποτροφίας.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 28.11.2020.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ