ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (TAKE HOME LAB) ΣΤΗ ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 06/12/2020

Στις νέες συνθήκες της πανδημίας με την αναγκαιότητα για τηλεκπαίδευση, η ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ προχώρησε ακόμη περισσότερο καθιερώνοντας και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων από απόσταση (take home lab). Με την πολύτιμη συνεισφορά του ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, η Σχολή προχώρησε στην προμήθεια αρκετών μονάδων φορητού εργαστηριακού εξοπλισμού ο οποίος καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός βασικού εργαστηριακού μαθήματος Ηλεκτρονικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φορητό παλμογράφο δύο καναλιών, γεννήτρια κυματομορφών, ψηφιακό πολύμετρο και απλό τροφοδοτικό. Ο εξοπλισμός έχει ήδη μοιραστεί σε σπουδαστές του 3ου εξαμήνου της Σχολής, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτελέσουν όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών» από το σπίτι όπως θα έκαναν και με φυσική παρουσία στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της ΣΗΜΜΥ. Η εργαστηριακή εκπαίδευση σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ήδη προχωρά κανονικά χωρίς προβλήματα. Με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ο εξοπλισμός θα επιστραφεί στη Σχολή για μελλοντική χρήση.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο πάγκος εργασίας ενός σπουδαστή στο σπίτι του.