Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 22/12/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 15/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 22/12/2020, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Έγκριση υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 5. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματη Συλλογιστική και Αναπαράσταση Εννοιολογικής Γνώσης» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη κ. Στάμου).
 6. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές Πρόσβασης σε Οπτικά Δίκτυα και Εφαρμογές" (παρ. γ, άρθρο 41, Ν.4521/2018).
 7. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 8. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 9. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 10. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 11. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 12. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 13. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (απόφαση της 16ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου 07/12/2020).
 14. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ι. – Π. Ξανθάκη.
 15. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ι. Ρουμελιώτη.
 16. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ι. Τσαλαμέγκα.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Ανάπτυξη, Μοντέλα, Μελέτες και Δοκιμές Μετατροπέων Ενεργού Αντιστάθμισης Ισχύος» με κωδικό 63115000 για το διάστημα 01/09/2020 έως 03/12/2020.
 18. Οικονομικά Θέματα.
 19. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση