Δηλώσεις Μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιεύθηκε 28/12/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03115...... και παλαιότερο, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα εαρινά μαθήματα τους στο online σύστημα εγγραφών, το οποίο θα είναι ανοικτό από την Δευτέρα 28/12/2020 έως και την Πέμπτη 14/01/2021.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.