Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 19/01/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 12/01/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 19/01/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών λόγω αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 5. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών πασχόντων από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β358) Κ.Υ.Α. παθήσεις για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 6. Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, παρ. 1).
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Ανανέωση υποτροφίας ΕΛΚΕ.
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών – Συστήματα Κινητού Υπολογισμού» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών (εξέλιξη κ. Αθ. Παναγόπουλου).
 10. Έγκριση αιτήσεων των εισερχόμενων ευρωπαίων φοιτητών για σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.
 11. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. Ζαρκογιάννη (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι, τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 13. Οικονομικά Θέματα.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση