Εξέταση επί πτυχίω του μαθήματος Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός (2ου εξαμήνου)

Δημοσιεύθηκε 13/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός (2ου εξαμήνου) θα γίνει ταυτόχρονα με την αντίστοιχη για τους φοιτητές της ΣΕΜΦΕ.