Εξέταση του μαθήματος Αγγλικών του 4ου εξαμήνου

Δημοσιεύθηκε 25/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η επί πτυχίω εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής ορολογίας, 4ου εξαμήνου, θα γίνει στις 12/02/21, στις 15.00 στην πλατφόρμα Webex. To link είναι: https://centralntua.webex.com/meet/gtogia

Για πληροφορίες σχετικά με τη δομή της εξέτασης, παρακαλώ να δείτε το δείγμα εξέτασης στο Mycourses (αρχεία)

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε με την Διδάσκουσα του μαθήματος κ. Γ. Τόγια στο gtogia@mail.ntua.gr.