Σεμινάριο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος "Παράσταση και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης"

Δημοσιεύθηκε 01/02/2021

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος "Παράσταση και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης" θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό Σεμινάριο (διαδικτυακά) την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, 6 - 8 μ.μ.
Παρουσίαση: Καθ. Π. Χρυσός

Αντικείμενο του Σεμιναρίου "Άρρητη γνώση, ρητή γνώση και καινοτομία"

Η καινοτομία κινητοποιεί τη γνώση στην κατεύθυνση διαμόρφωσης νέων προτάσεων, αγαθών, εμπειριών συχνά με απρόσμενους τρόπους. Η διάκριση μεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης αποτελεί βασικό διαχωρισμό στον τομέα της διοίκησης της γνώσης (Knowledge Management) που συνεπάγεται και διαφορετικούς τρόπους δράσης.

Το Βιωματικό Σεμινάριο που οργανώνεται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Μαθήματος "Παράσταση και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης" αποσκοπεί στην εξοικείωση με αυτές τις δυο μορφές γνώσης και την εξάσκηση στη διαχείρισή τους. Μέσα από εμπειρικές περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην κινητοποίηση της άρρητης γνώσης, στη συστηματοποίησή της και στο πέρασμα σε δομημένες μεθόδους ρητής γνώσης και συστηματικής σκέψης.

Ξεκινώντας από την ατομική και τη συλλογική έκφραση, το σεμινάριο θα καταλήξει σε μεθόδους συστηματικής ανάλυσης συνεργασιών που λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την κοινωνική όσο και τη γνωστική διάσταση.

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος, παρακαλούμε να στείλετε μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση maistros@softlab.ece.ntua.gr για να σας σταλεί ο σύνδεσμος (link) της διαδικτυακής παρουσίασης.

Θα είναι πολύ χρήσιμη η εγκατάσταση της εφαρμογής Free Mind ή κάποιας αντίστοιχης.