Εξέταση στα Δίκτυα Επικοινωνιών Φεβρ. 2021 επί πτυχίω

Δημοσιεύθηκε 02/02/2021

Η εξέταση Δικτύων Επικοινωνιών επί πτυχίω θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 8/2, ώρα 15:00, (σύμφωνα και με το πρόγραμμα) με moodle quiz που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο courses @ PC Lab (https://courses.pclab.ece.ntua.gr/course/view.php?id=5).

Η εξέταση θα διαρκέσει περίπου μια ώρα.

Καλό είναι να κάνετε εγγραφή σ’ αυτήν την ιστοσελίδα με τους κωδικούς του ιδρύματος.

Εντός των ημερών θα αναρτηθεί εκεί και η σχετική ανακοίνωση, με οδηγίες κ.λπ.