Επί πτυχίω εξέταση - Φεβρουάριος 2021 «Θεωρία Γραφημάτων»

Δημοσιεύθηκε 02/02/2021

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Γραφημάτων» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12
Φεβρουαρίου, 5μμ, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και της εφαρμογής Microsoft
Forms.
Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει συμμετοχή
στην πτυχιακή εξέταση του μαθήματος (μέσω του κεντρικού συστήματος εγγραφών) και, κατά συνέπεια,
εμφανίζονται στην λίστα των εξεταζόμενων που αποστέλλει η Γραμματεία στο διδάσκοντα.

*** Απαιτείται εγγραφή στην τάξη/ομάδα «Θεωρία Γραφημάτων – Πτυχιακή εξέταση» που έχει
δημιουργηθεί στην εφαρμογή Microsoft Teams έως την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 23:59.
Εύρος Βαθμολογίας: Απαλλαγή / Μη-Απαλλαγή (Pass/Fail)
Περισσότερες λεπτομέρειες (εγγραφή στην εξέταση, διαδικασία εξέτασης, κλπ.) μπορείτε να βρείτε στην
σελίδα του μαθήματος στο mycourses.