Αναλυτικός οδηγός ΚΕΔ-ΕΜΠ για την χρήση της πλατφόρμας Teams Και Webex

Δημοσιεύθηκε 08/02/2021

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση αιτημάτων από φοιτητές και καθηγητές που αφορούν στη χρήση της πλατφόρμας teams (και συνολικά του msoffice365) και webex τυχόν ερωτήσεις χρηστών απαντώνται στον αναλυτικό οδηγό που έχει δημοσιεύσει το ΚΕΔ-ΕΜΠ στη διεύθυνση:
http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide
Ο οδηγός περιλαμβάνει σε εμφανές σημείο και τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών με το ΚΕΔ-ΕΜΠ.