Ανακοίνωση για το μάθημα Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων.

Δημοσιεύθηκε 19/02/2021

Παρακαλούνται τόσο οι σπουδαστές του 2ου όσο και των μεγαλυτέρων του 2ου εξαμήνου, οι οποίοι θα δηλώσουν το μάθημα 'Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων' για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαικού έτους 2020-21 να εγγραφούν στο mycourses, καθώς η λίστα αρχικοποιήθηκε την 18.02.2021.

Οι διδάσκοντες

Ι. Στ. Βενιέρης, Δ-Θ. Κακλαμάνη, Π. Φράγκος