Εγγραφές εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 22/02/2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι εγγραφές στα μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 22η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 15η Μαρτίου 2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.central.ntua.gr/registrations/

Προσοχή: Όταν η εγγραφή και η δήλωση των μαθημάτων ολοκληρωθεί επιτυχώς, οι φοιτητές λαμβάνουν δύο ηλεκτρονικά μηνύματα: ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για την εγγραφή τους και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (μετά την λήξη των εγγραφών) για την επιτυχή δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο της Γραμματείας της Σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία της Σχολής στο secreta@ece.ntua.gr γιατί μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα δικαιούνται να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021.

Ταυτόχρονα κατά την ίδια περίοδο όσοι φοιτητές το δικαιούται (<7 οφειλόμενα μαθήματα) είναι απαραίτητο να καταθέσουν Δήλωση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Η φόρμα της δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ece.ntua.gr/gr/documents

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις Περιόδους Εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών του ακ.έτους 2020-2021.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus οφείλουν να εγγραφούν και να δηλώσουν τα μαθήματα που πρόκειται να αντιστοιχίσουν, ώστε να καταχωρηθεί ο βαθμός.
  • Υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι φοιτητές που εκπονούν μόνο διπλωματική εργασία.
  • Όσοι δεν εγγραφούν στις παραπάνω ημερομηνίες δε θα μπορούν να πάρουν πιστοποιητικά σπουδών από τη Γραμματεία, να καταχωρηθούν βαθμοί στα μαθήματα που θα εξεταστούν και θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στον «Εύδοξο» τα συγγράμματα που θα έχουν παραλάβει για μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει.