Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 03/03/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 24/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τετάρτη 03/03/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών ακαδ. έτους 2021-2022.
 4. Επικύρωση με την κατηγορία πληγέντων από τις πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
 5. Επικύρωση κατ έξαίρεση μετεγγραφών ακ. έτους 2020-2021.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 8. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων ακ. έτους 2020-2021 του ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα".
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Εφαρμογές Υψηλών Συχνοτήτων» του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών.
 10. Επικαιροποίηση των μητρώων εκλεκτόρων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
 11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων και πάσης φύσεως υλικών και γενικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις από του ποσού των €2.500,00 έως €20.000,00.
 12. Ορισμός μελών εισηγητικής επιτροπής για την ανάδειξη διευθυντού και Αναπληρωτή Διευθυντού του ΕΠΙΕΣΕ.
 13. Ορισμός μελών (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΙΕΣΕ.
 14. Προκηρύξεις για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 15. Ανανεώσεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 16. Ανανέωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Αλεξανδρίδη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών» με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00271 και φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το διάστημα 01/02/2021 έως 27/02/2023.
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Μωραίτη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση δικτύου μέτρησης της έντασης της μη ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας» με κωδικό 62/819 για το διάστημα 01/03/2021 έως 31/12/2022.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Ηλία για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ «Ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων» με κωδικό 62387700 για το διάστημα 01/07/2021 έως 27/05/2024.
 20. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για την διδασκαλία σεμιναρίου με θέμα «Ανάπτυξη πρότυπου μονοθέσιου ηλεκτροκίνητου οχήματος για συμμετοχή στον διαγωνισμό Eco Marathon» και «Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρικού οχήματος μεταφοράς προσωπικού», δώδεκα (12) ωρών το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο πλαίσιο του ΠΜΣ του ΕΚΠΑ «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων.
 21. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Βουδούκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως (1 ώρα θεωρία – 2 ώρες εργαστήριο) του μαθήματος «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ» στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 22. Οικονομικά Θέματα.
 23. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση