1η Ανακοίνωση Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2021

Δημοσιεύθηκε 01/03/2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές της ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αφορά τους φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών, που οφείλουν (εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020) έως 10 μαθήματα. Η χρονική διάρκεια για την Πρακτική Άσκηση είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 31/10/2021. Στο διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές δε θα πρέπει να έχουν γίνει διπλωματούχοι αλλά και να μην έχουν εκπονήσει άλλη φορά Πρακτικής Άσκησης μέσω της Σχολής. Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΜΠ και το ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το 2021 θα πρέπει:

  • να δηλώσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» 8ου Εξαμήνου
  • να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης ΠΑ «ΠΡΑΞΙΣ» (http://praktiki.ntua.gr ή (http://praktiki.ece.ntua.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central, οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών).
  • να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω του Mycourses στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση» 8ου Εξαμήνου, ώστε να λαμβάνουν τα σχετικά μηνύματα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν:

  • να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html)
  • από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο Mycourses
  • να αποστέλλουν e-mail στη χειρίστρια της Πρακτικής Άσκησης (Κυρία Δ. Τσίνη, dimal@survey.ntua.gr)