Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για χορήγηση της Υποτροφίας Κρητικού ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 02/03/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε στην 1η/2021 Συνεδρίασή του ( 23.02.2021) να χορηγηθεί η υποτροφία «Ν. Κρητικού» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στους τριάντα πέντε (35) δικαιούχους των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.