Πρόγραμμα παρουσίασης Ροών Μαθημάτων του ΠΠΣ της ΣΗΜΜΥ, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Δημοσιεύθηκε 04/03/2021

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, ώρα 11:00-14:00.

Πρόγραμμα Ημερίδας Ροών ΠΠΣ της ΣΗΜΜΥ

Το team code για την παρακολούθηση της ημερίδας είναι : fbmcy43

Στο χρονικό διάστημα 11:00-14:00 δεν θα γίνουν μαθήματα για το 6ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ.