Χορήγηση του Βραβείου του Κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδη για τις δημοσιεύσεις έτους 2018

Δημοσιεύθηκε 22/03/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 09.03.2021) αποφάσισε τη χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2018 στους 213 δικαιούχους των 209 εργασιών, ως ακολούθως:

137 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά µε ποσό ύψους 357,59 € ανά εργασία και 72 δημοσιεύσεις σε συνέδρια µε ποσό ύψους 226,80 €.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 29.03.2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.