Χορήγηση Βραβείων «Χ. Χρυσοβέργη» & «Ι. Κονδούλη» σε Διπλωματούχους των ετών 2019 & 2020

Δημοσιεύθηκε 22/03/2021

Σύμφωνα με την απόφαση της 2ης/2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (09.03.2021) χορηγούνται τα Βραβεία «Χ. Χρυσοβέργη» & «Ι. Κονδούλη» στους Διπλωματούχους των ετών 2019 & 2020 και θα εκδοθούν χρηματικά εντάλματα 200,00€ σε κάθε δικαιούχο.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 29.03.2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.